Dovolená za každého počasí ...


Hradec Králové | Chlumec nad Cidlinou | Nový Bydžov | Hrádek | Bojiště 1866 | Smiřice | Třebechovice

Podrobnosti o projektu

Dne 16.8.2006 byla tiskovou konfrencí slavnostně zahájena realizace projektu "Systém vzájemné propagace atraktivit turistické oblati Hradecko"

Rozpočet projektu :
 
CELKEM 1,372.000,- Kč 100%
Podíl dotace z Evropské unie 1,025.250,- Kč 75%
Podíl KÚ Královéhradeckého kraje 205.050,- Kč 15%
Podíl Statutárního města Hradec Králové 136.700,- Kč 10%

Stručný obsah projektu
Projekt je zaměřen na zvýšení povědomí o turistické oblasti Hradecko prostřednictvím propagačních a informačních kampaní. Hlavním cílem je zvýšit informovanost o větším množství turistických atraktivit na území celé oblasti, a tím i zvýšit návštěvnost regionu.. Výstupy projektu jsou:

  • Umístění 14 ks informačních tabulí u 14 turistických atraktivit na Hradecku
  • Vydání tištěného informačního katalogu o atraktivitách v nákladu 60.000 ks ve čtyřech jazykových mutacích
  • Vytvoření internetových stránek www.kralovehradecko-info.cz
  • Distribuce propagačních CD o projektu
„NEJ projektu“
  • první ucelená mediální kampaň pro podporu cestovního ruchu turistické oblasti Hradecko
  • první společný projekt v cestovním ruchu, na kterém se podílí více měst a obcí
  • nejaktuálnější mapa turistické oblasti s přesným zakreslením stávajícího stavu cyklotras
  • první projekt v cestovním ruchu, na jehož nákladech se významnou měrou podílejí fondy z Evropské unie

Infotabule
Ústředním motivem je mapa turistické oblasti Hradecko s vyznačením turistických cílů, obcí a měst, vodních toků, cyklostezek a dále také fotografií jednotlivých atraktivit zapojených do projektu včetně kontaktních údajů. Do projektu byly vybrány tyto atraktivity:
Hradec KrálovéProcházkový okruh I.., Procházkový okruh II.., Obří akvárium., Botanická zahrada léčivých rostlin., Letecké muzeum., Labské kolesové parníčky., Stříbrný rybník autocamping
Mimohradecké: Chlumec nad CidlinouZámek Karlova Koruna, Nový Bydžov, Zámek Hrádek u Nechanic, Chlum - areál bojiště z roku 1866, SmiřiceZámecká kaple Zjevení Páně, TřebechoviceTřebechovické muzeum betlémů, Podorlický skanzen Krňovice

Katalog
Katalog vychází v nákladu 60.000 ks, z toho 30.000 v češtině a po 10.000 ks v angličtině, němčině a polštině. Katalog obsahuje informace o všech zúčastněných atraktivitách, včetně krátkého pohledu do historie jednotlivých obcí. Nechybí bohatý obrazový materiál a především se poprvé propagují doporučené cyklotrasy. V katalogu tak lze najít 6 tématicky zaměřených okruhů pro cyklisty s nejaktuálnějším zakreslením cyklotras. Katalog tak bude prvním tištěným materiálem města, kde se návštěvníci mohou inspirovat pro cyklistické výlety do okolí města.

Management projektu
Žadatel : Statutární město Hradec Králové
Partner projektu : cestovní kancelář B&K tour (organizace pověřená koordinací cestovního ruchu pro turistickou oblast Hradecko – destinační management)


Projekt je podporován Královéhradeckým krajem.