Dovolená za každého počasí ...


Hradec Králové | Chlumec nad Cidlinou | Nový Bydžov | Hrádek | Bojiště 1866 | Smiřice | Třebechovice

Třebechovické muzeum betlémů | Podorlický skanzen Krňovice

Podorlický skanzen Krňovice

Podorlický skanzen KrňoviceNa okraji Třebechovic pod Orebem, ve vesnici Krňovice, která je jejich součástí, začal v roce 2002 vznikat ojedinělý projekt. Podorlický skanzen Krňovice, jak zní jeho název, začali jeho tvůrci budovat jako připomínku lidové vesnické architektury z přiléhající oblasti východních Čech. Postupně zde vznikají historické stavby a zemědělské usedlosti s expozicemi, které návštěvníkům nabízejí srovnání současnosti s dřívějším způsobem života. Nechybějí ukázky dobových řemesel, strojů a pracovních nástrojů potřebných k životu předešlých generací.

V areálu jsou umístěny jak stavby lidové architektury přenesené z původních lokalit Královéhradecka a podhůří Orlických hor, tak i obnovené nedochované stavby. Používané stavební hmoty jsou typické pro stavitelství v regionu - dřevo, opuka i cihly v nejrůznějších kombinacích. Dřevo se používalo nejen pro výstavbu roubených domů, bylo i základním stavebním materiálem pro konstrukci stodol, krovů i celých technologických zařízení (například mlýny, pily apod.). Opuka byla typickým regionálním materiálem pro zdění. Je v okolí hojně rozšířená a dodnes jsou v krajině patrné pozůstatky malých lomů. V okolí venkovských staveb v areálu jsou zakládány sady původních a krajových odrůd ovocných dřevin.

Expozice pohonů od žentouru po elektromotory je ke shlédnutí v rámci prohlídkové trasy areálu. Exponáty jsou v provozuschopném stavu a lze je vidět zapřažené do dobových strojů.

Postupně vzniká i expozice o automobilismu z období kolem roku 1920. Vystaveny tu jsou automobily značky Tatra, konstrukčně ojedinělý traktor Lanz Bulldog z roku 1939 a další s tím související nářadí a technika. Také v této části skanzenu jsou exponáty funkční.

Součástí expozice je objekt bývalé lednice u restaurace v Krňovicích. Stavba sloužila k celoročnímu uchovávání ledu, který byl v zimním období získáván ze zamrzlých ramen řeky Orlice. V objektu je navíc připravována expozice malého pivovarnictví a stáčení piva.

Nyní probíhá transfer roubeného vodního mlýna z Bělče nad Orlicí a jsou připravovány další stavby (transfer roubené školy z roku 1760). Památkově chráněný mlýn bude funkční ukázkou mletí obilí z počátku 20. století, kdy k pohonu sloužilo vodní kolo na vrchní vodu.

V nedalekých Třebechovicích pod Orebem lze shlédnout Třebechovické muzeum betlémů se světoznámým dřevěným mechanickým betlémem.
Otevírací doba : květen - září: úterý - pátek 10 - 11, 13 - 16, sobota - neděle 9 - 11, 13 - 16 mimo uvedené období dle dohody
Adresa : Krňovice 17, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Kontakt : Dřevozpracující družstvo, Ing. Václav Záruba, Náhon 277, 500 09 Hradec Králové, tel: +420 495 591 633, +420 603 510 169, e-mail: info@krnovice.cz,
www.krnovice.cz

Projekt je podporován Královéhradeckým krajem.