Dovolená za každého počasí ...


Hradec Králové | Chlumec nad Cidlinou | Nový Bydžov | Hrádek | Bojiště 1866 | Smiřice | Třebechovice

Třebechovické muzeum betlémů | Podorlický skanzen Krňovice

Betlém Františka Kubíčka

Betlém Františka Kubíčka z Plasnice v Orlických horách
Betlém plasnického rodáka Františka Kubíčka je rozsáhlým souborem figur a kulis systematicky sbíraným v okolí Deštné v Orlických horách od počátku padesátých let 20. století do roku 2002. Zastoupeni jsou zde lidoví tvůrci betlémů a kulis od přelomu 19. a 20. století do současnosti. Soubor je přehlídkou autorské betlemářské tvorby dosud málo popsané oblasti Sedloňova, Plasnice a Deštné v Orlických horách první poloviny 20. století. Zastoupeni zde jsou lidoví řezbáři např. Johann Maeder, Hartmann, Dorner, Livarové nebo Tschinkel z Horního Sedloňova. Nelze opomenout vlastní tvorbu Františka Kubíčka – zejména podíl na architektonickém řešení betlému, důmyslné konstrukci a tvorbě řady doplňků z přírodních materiálů. František Kubíček žil obklopen přírodou a přírodninami doplňoval také svůj betlém. Řadu figur si objednával u řezbářky Jarmily Haldové, s jejíž rodinou jej pojil ještě zájem o pěstování alpinek a rozsáhlého arboreta.Některé figury paní Haldová opravila a omalovala. Významný podíl, zejména figur zvířat, tvoří sériová práce králických řezbářů. V souboru je 99 oveček, velký podíl z nich je králických. Samostatným a pozoruhodným prvkem tohoto komplexu jsou stavby. Vznosná, kvalitně provedená architektura s využitím dřeva, soustružených dílů a lepenky s dobře provedeným omalováním je významnou kvalitou tohoto betlému. Jednotlivé stavby paláců a měšťanských domů dosahují délky až 75 cm a výšky 72 cm.
Konstrukci si autor vytvořil sám, uměl dobře pracovat se dřevem a velmi důmyslně zkonstruoval systém rozložení a složení základny a spojení v jeden celek.
Soubor se skládá zhruba z 330 samostatných dílů, ale je zde ještě řada figur napevno vlepených do průhledů architektury či množství ptáků a drobných živočichů pevně spojených se stromy a stavbami.
Betlém byl Třebechovickým muzeem betlémů zakoupen v roce 2006 díky státní dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR, Královéhradeckým krajem a samotným muzeem.
Betlém je možné si v TMB prohlédnout od středy 4. července 2007.

PhDr. Zita Zemanová, ředitelka Třeb. muzea betlémů


Projekt je podporován Královéhradeckým krajem.