Dovolená za každého počasí ...


Hradec Králové | Chlumec nad Cidlinou | Nový Bydžov | Hrádek | Bojiště 1866 | Smiřice | Třebechovice

Třebechovické muzeum betlémů | Podorlický skanzen Krňovice

Třebechovice

Třebechovice

Nenápadné návrší Oreb ležící na soutoku řek Orlice a Dědiny se stalo jedním ze symbolů města nacházejícího se zhruba deset kilometrů na východ od Hradce Králové. Zde v první polovině 14. století, podél významné obchodní stezky, vznikly Třebechovice.

Ke vzniku názvu města se váže pověst, která mluví o tom, že se na pravém břehu řeky Dědiny, kde se dodnes říká na Starém Městě, usadili lidé vedení Třebochem. Ten založil osadu, jejíž název byl odvozen od jména zakladatele. Od 14. století je městečko spojováno se starým českým rodem pánů z Dubé. Skutečnost, že město založil tento starý český rod pánů z Dubé, podporuje ostrev v jejich erbu, která je umístěna i ve znaku Třebechovic.

Dlouhá historie města je protkána událostmi, z níž vyniká období husitských válek. Vůdčí osobností husitského hnutí na Hradecku se tehdy stal kněz Ambrož. Spojil se s venkovským lidem a drobnou šlechtou, vytvořil bojové bratrstvo, které se sešlo na táboru lidu v dubnu roku 1419 na vrchu Vinice nad Třebechovicemi. Bojové bratrstvo se přejmenovalo na orebity, do jejich čela se postavil Hynek Krušina z Lichtenburka a společně vytáhli do boje proti klášterům.

Dlouhá staletí byly Třebechovice poddanským městem, jejich pány byli například Trčkové z Lípy či Colloredové. Městu jejich vláda příliš neprospívala. Až ve druhé polovině 19. století se s rozvojem techniky, vzdělanosti, technologií, školství a politického života začaly také nebývale rozvíjet Třebechovice. Do tohoto procesu zapadá událost z roku 1849, ve kterém Třebechovice přestaly být poddaným městem vrchnosti opočenské a staly se městem svobodným.

Z významných památek v Třebechovicích najdeme kostel sv. Ondřeje, který byl barokně přestavěn v letech 1767 - 71. Na náměstí stojí radnice z roku 1838 a také novorománský evangelický kostel vystavěný v roce 1880. Jako v dalších městech i zde stojí barokní mariánský sloup a raně barokní kašna z roku 1675. Pozornost je ale především upřena na celoevropský unikát - Proboštův betlém a další sbírky v Třebechovickém muzeu betlémů.

Výstava šperků a keramiky

Pravidelné akce
Kdy Název a popis
Únor Masopust - průvod masek městem a veselice.
Květen Svátek matek - oslavy svátku na Masarykově náměstí v Třebechovicích.
Červenec Ledecká lávka - tradiční i netradiční vodní sporty a veselice, první víkend v červenci, Ledce.
Září Pohádkový les - procházka pro děti i dospělé lesem plným pohádkových postaviček a soutěží, probíhá vždy první sobotu v září.
Září, říjen Symposion - přehlídka amatérských divadelních souborů.
Listopad Kateřinský jarmark -
Prosinec Adventní koncerty, vánoční program v Muzeu betlémů -

podrobnější informace: http://www.betlem.cz/cs/


Projekt je podporován Královéhradeckým krajem.