Dovolená za každého počasí ...


Hradec Králové | Chlumec nad Cidlinou | Nový Bydžov | Hrádek | Bojiště 1866 | Smiřice | Třebechovice

Zámecká kaple Zjevení Páně

Zámecká kaple Zjevení Páně

Zámecká kaple Zjevení PáněZámeckou kapli Zjevení Páně nechal v letech 1699 - 1711 postavit Jan Josef hrabě ze Šternberka. Za stavitele je považován Kryštof Dienzenhofer, i když některé prameny hovoří o Janu Blažejovi Santinim. Kaple je ceněna jako stavebně velmi hodnotná barokní stavba. Její složitý konkávně-konvexně zprohýbaný půdorys má tvar mírně protáhlého osmiúhelníku. Kaple je cenná nejen architektonicky, ale i díky ojedinělému, kompaktnímu, slohově jednotnému interiéru, který od dostavby kaple nedoznal větších změn.

Fresková výzdoba vyšla z ruky Jana Jakuba Steinfelse ze Steinfelsu. Vyobrazuje biblické příběhy, které jsou tematicky vázány k proroctví o Kristově příchodu. V klenbě jsou vyobrazeni Mojžíš a starozákonní proroci, v kápích a lunetách nad okny jsou Sibyly. V kupoli presbytáře je vyobrazeno Stvoření světa, v kupoli nad oratoří je to pak Bůh otec mezi Kristovými předky. Fresky na stěnách zobrazují Příchod tří králů a Heroda mezi zákoníky.

Z obrazů v kapli dominuje vrcholné dílo barokního umělce Petra Brandla „Klanění Tří králů“ (1727) umístěné na hlavním oltáři (od r. 2006 národní kulturní památka). Obraz doplňují nadživotní sochy rodičů Panny Marie sv. Jáchyma a sv. Anny od F. J. Pacáka (žáka M. B. Brauna), který je také autorem ostatních soch tvořících hlavní oltář. Z Brandlovy ruky vyšel také menší obraz sv. Blažeje (asi 1713), který je umístěn na patronátním oltáři. Na postranních oltářích jsou mezi štukové sochy českých světců umístěny obraz Glorifikace Jana Nepomuckého (1724) od italského malíře C. Carloneho a obraz Madony podávající růženec sv. Dominikovi (1755) od královéhradeckého malíře O. Maywalda. Na hlavním oltáři je umístěna desková malba Madony s Ježíškem od neznámého autora ze 16. století. Dřevěné lavice, kazatelna s reliéfem Mojžíše na řečništi a symbolem Božího oka, oltářík Jezulátka a spodní část hlavního oltáře pocházejí z dílny řezbáře K. Devotyho.

Zámecká kaple Zjevení Páně byla pro svoji výjimečnou architekturu prohlášena v roce 1996 za národní kulturní památku.

Otevírací doba : po předchozí domluvě na Městském úřadu a na tel: +420 777 332 691
Adresa : Zámek 1, 503 03 Smiřice
Kontakt : Městský úřad Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice, tel: +420 495 809 010
www.smirice.cz www.kaple.smirice.cz

Projekt je podporován Královéhradeckým krajem.