Dovolená za každého počasí ...


Hradec Králové | Chlumec nad Cidlinou | Nový Bydžov | Hrádek | Bojiště 1866 | Smiřice | Třebechovice

Zámecká kaple Zjevení Páně

Smiřice

Smiřice

Smiřice leží v rovině při horním toku řeky Labe něco přes deset kilometrů severovýchodně od Hradce Králové směrem na Jaroměř. Název města nejpravděpodobněji vznikl odvozením od rodu Smírových, který zde podle údajné kroniky rodu Zárubů sídlil již v 9. století. Ovšem první písemné doklady o městečku na Labi jsou mnohem mladší a pocházejí ze 14. století, přesněji z roku 1361, kdy písemnosti již zcela jasně dokládají existenci Elišky ze Smiřic.

Smiřičtí byli významným rodem nejen pro město samotné. Postupně se totiž zařadili mezi nejbohatší pány v Čechách. Za jejich panování vznikla na území dnešních Smiřic tvrz, přestavěná v 15. století na zámek, kdy už panství ovládali Trčkové z Lípy. Kolem něj se začala rozvíjet osada, která byla v září roku 1659 povýšena na město s právem užívat městského znaku. V 17. století vstupují do města Šternberkové a nechávají ve Smiřicích vystavět dominantu - barokní zámeckou kapli Zjevení Páně.

Kromě kaple je zajímavým stavebním počinem smiřické nádraží, jediné v České republice, které bylo v 19. století postaveno ve stylu loveckého zámečku včetně tzv. «zvířecího příkopu».

Pravidelné akce

podrobnější informace: http://www.smirice.cz/


Projekt je podporován Královéhradeckým krajem.