Dovolená za každého počasí ...


Hradec Králové | Chlumec nad Cidlinou | Nový Bydžov | Hrádek | Bojiště 1866 | Smiřice | Třebechovice

Židovský hřbitov

Nový Bydžov

Nový Bydžov

Nový Bydžov, původně královské město, připomínané poprvé v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově při řece Cidlině jihovýchodně od Starého Bydžova. Právě tato pravidelná zástavba je ojedinělým příkladem středověké urbanistiky.

Dluhy tehdejšího krále Jana Lucemburského způsobily, že v roce 1325 poklesl Bydžov mezi města poddanská. Po výkupu v roce 1569 bylo dáno věnem české královně podobně jako dříve Hradec Králové. V 18. století pak Nový Bydžov povyšuje také na sídelní město tehdejšího kraje Bydžovského. Do počátku čtyřicátých let 18. století klade tradice vznik studentských merend, zvláštních slavností na rozloučenou s městem na konci prázdnin, kterých se zúčastňovali i významní básníci a spisovatelé. Studentské merendy se pak na dlouhou dobu staly vyhlášenou celoměstskou akcí. Právě těmito merendami se Nový Bydžov dostával do povědomí celé země.

Dominantou bydžovského náměstí je novogotická radnice z let 1862- 1865, dnes sídlo úřadu města. Další cennou památkou je gotický kostel sv. Vavřince z počátku 14. století. Patří mezi nemnoho městských kostelů nedotčených puristickými přestavbami. Ze zaniklého minoritského kláštera, který stával severovýchodně od náměstí, se dochovala jen klenební konzola, zazděná v průjezdu nové radnice. V prostoru kláštera existovala od 16. století rozsáhlá židovská čtvrť. Z ní se dochovala jen novější synagoga (dnes modlitebna Českobratrské církve evangelické). Náměstí zdobí mariánský morový sloup z roku 1716. Mezi další cenné památky patří novorenesanční Okresní dům z roku 1899 a secesní spořitelna s muzeem (1905 - 1907) - obě budovy byly postaveny podle plánů pražského architekta J. Vejrycha. V jižní části města, naproti sokolovně, je zachován starý židovský hřbitov.

Pravidelné akce
Kdy Název a popis
Květen Vítání jara -
Červenec Novobydžovský čtverec - závody auto-moto veteránů.
Červenec Studentská merenda -
Srpen Bydžovská pouť - tradiční pouť na Sv. Vavřince.
Září „Fišerův Bydžov“ - festival dechových orchestrů.
Prosinec Mikuláš na rynku -

podrobnější informace: http://www.novybydzov.cz/knihovna.asp


Projekt je podporován Královéhradeckým krajem.