Dovolená za každého počasí ...


Hradec Králové | Chlumec nad Cidlinou | Nový Bydžov | Hrádek | Bojiště 1866 | Smiřice | Třebechovice

Zámek Hrádek u Nechanic

Hrádek

Hrádek

Hrádek se nachází 12 km západně od Hradce Králové nedaleko Nechanic. První písemná zmínka o Hrádku pochází z roku 1377, kdy je vlastníkem místní tvrze uváděn zeman Bořek z Hrádku. Panství s tvrzí později několikrát změnilo své majitele. Posledními byl rod Harrachů a v roce 1829 Arnošt Kryštof hrabě z Harrachu připojil panství Nechanice, jehož byl Hrádek součástí, ke svému velkostatku Sadová.

K zajímavým stavebním památkám v Hrádku patří především kostel sv. Jiří, který stojí na východním okraji obce. Kostel je poprvé připomínán v roce 1384 jako dřevěná stavba, která byla za třicetileté války velmi poničena. Na konci 17. století byl vystavěn na stejném místě kostel nový. Současně s raně barokní stavbou vznikla i fara, ze které se dochovala pouze část klenby se středovým pilířem. Pozůstatky fary lze nalézt v části domu nynější obecní hospody. Kostel, který byl v roce 1891 Harrachy obnoven, se stal filiálním a je tzv. přifařen k Nechanicím. Na vnější straně kostelních zdí je umístěno několik náhrobníků, z nichž nejstarší jsou z let 1518, 1521 a 1610. Na hřbitově je pochován stavitel zámku Hrádek u Nechanic architekt Karl Fischer. Je zde několik hrobů padlých vojáků z Prusko-rakouské války roku 1866. Některé hroby se nacházejí i v blízkém okolí zámku.

Pravidelné akce
Kdy Název a popis
Zámek Hrádek u Nechanic
Květen Přijelo panstvo…! - návštěvníky na zámku přivítá „Hraběcí rodina a služebnictvo“ - prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech.
Červen Romantický Hrádek - festival klasické a romantické hudby.
Červenec Harrachovský jarmark - zámek ožívá divadlem, středověké tržiště a ukázka lidových řemesel, prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech.
Srpen Zahradní slavnost - letní zábava s dobrým jídlem a pitím v dobové krčmě s tancem, šermem a sokolníky.
Srpen Setkání s folklórem - festival folklórních souborů na nádvoří zámku.
Září Dny evropského dědictví - Panstvo odjíždí…! - „Hraběcí rodina a služebnictvo“ odjíždí z letního sídla.
Prosinec Vánoce na zámku - adventní koncerty ve vánočně vyzdobených expozicích, vaření anglického punče v zámecké kuchyni.

podrobnější informace: http://www.hradekunechanic.cz/


Projekt je podporován Královéhradeckým krajem.