Urlop w każdej porze roku…


Hradec Králové | Chlumec nad Cidlinou | Nový Bydžov | Hrádek | Teren bitwy 1866 | Smiřice | Třebechovice

Kaplica zamkowa Objawienia Pańskiego

Smiřice

Smiřice

Miasto Smiřice leży na równinie przy górnym biegu rzeki Łaby. Położone jest ponad dziesięć kilometrów na północny wschód od Hradca Králové w kierunku Jaromierza. Nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od imienia rodu Smírowych, którzy według kroniki rodu Zárubów osiedli tu już w dziewiątym wieku. Pierwsze dochowane dokumenty o miasteczku nad Łabą pochodzą z XIV wieku, konkretnie z roku 1361, kiedy zostało jednoznacznie udokumentowane istnienie Eliszki ze Smiřic.

Smirzyccy byli znaczącym rodem nie tylko dla miasta, ale stopniowo zaszeregowali się pomiędzy najbogatszą szlachtę w Czechach. Za czasów ich panowania powstała na terenie dzisiejszych Smiřic twierdza, w XV wieku przebudowana na zamek przez ówczesne zwierzchnictwo - ród Trčków z Lípy. Wokół twierdzy powstała osada, która we wrześniu 1659 roku uzyskała status miasta z prawem używania herbu miejskiego. W XVII wieku panujący tu Šternberkowie budują dominantę miasta – barokową kaplicę zamkową Objawienia Pańskiego.

Oprócz kaplicy ciekawostką architektoniczną jest dworzec kolejowy w Smiřicach z XIX wieku, jedyny w Czechach, który został zbudowany na podobieństwo zameczku łowieckiego wraz z tzw. Fosą Zwierzęcą.

Regularne imprezy

więcej informacji: http://www.smirice.cz/


Projekt je podporován Královéhradeckým krajem.